main square cusco main square cusco main square cusco main square cusco main square cusco
german
english
france
italy
sweden
Spain
netherlands

INDIVIDUELL KURS

individual course: individual
Ett program speciellt designat för våra studerande med speciella behov och intressen. Studerande kan ge oss sina önskemål om lektionstid och lärare.

Rekommenderas speciellt för personer med speciella behov (t.ex. mer/mindre grammatik, speciella undervisnings behov, yngre än 16 år, Överlevnadsspanska: en snabbkurs i spanska med sikte på att kunna tala spanska medan man reser i Latinamerika, etc.).

Vår individuella kurs som ges per timme kan du börja vilken som helst dag under veckan; kurspaket på 20 timmar börjar vilken som helst måndag.
Alla nivåer.

GROPP KURS

course: group Alla våra grupp kurser (minst 8 olika nivåer) börjar vilken som helst måndag under året, med undantag för helt nybörjare (see startdatumen i prislistan). Letkionerna äger rum antingen på morgonen eller på eftermiddagen.....

BÄSTA AV DE BÅDA (kombination av grupp och individuell)

course: best of both Dra nytta av att ha roligt, dynamiska lektioner, och att lära dig mer av och om dina studiekamrater i grupp (fyra timmar per dag), i kombination med den personliga uppmärksamheten du kan få endast av en privat lärare, på (två timmar) eftermiddagen.....

OLIKA ORTER

course: location Alla dessa Standard Spanska Kurser (eller delar av dem) kan fullföljas på olika orter, i vår skola i Heliga dal och/eller Manu. Kan arrangeras vid ankomst....Share This
Facebook
Twitter
LinkedIn
Share:
0
0
Follow us on: