main square cusco main square cusco main square cusco main square cusco main square cusco
german
english
france
italy
sweden
Spain
netherlands

OLIKA ORTER

location: manu
Alla dessa Standard Spanska Kurser (eller delar av dem) kan fullföljas på olika orter, i vår skola i Heliga dal och/eller Manu. Kan arrangeras vid ankomst.

Det krävs minst 6 personer för att fullfölja vårt “olika orter” program. Alla nivåer förutom helt nybörjare.

”Olika orter” programmet kan endast bokas med logi (see prislista) efter att ha närvarat vid skolan i Cusco minst en vecka.

GROPP KURS

course: group Alla våra grupp kurser (minst 8 olika nivåer) börjar vilken som helst måndag under året, med undantag för helt nybörjare (see startdatumen i prislistan). Letkionerna äger rum antingen på morgonen eller på eftermiddagen.....

INDIVIDUELL KURS

course: individual Ett program speciellt designat för våra studerande med speciella behov och intressen. Studerande kan ge oss sina önskemål om lektionstid och lärare.....


BÄSTA AV DE BÅDA (kombination av grupp och individuell)

course: best of both Dra nytta av att ha roligt, dynamiska lektioner, och att lära dig mer av och om dina studiekamrater i grupp (fyra timmar per dag), i kombination med den personliga uppmärksamheten du kan få endast av en privat lärare, på (två timmar) eftermiddagen.....


Share This
Facebook
Twitter
LinkedIn
Share:
0
0
Follow us on: