main square cusco main square cusco main square cusco main square cusco main square cusco
german
english
france
italy
sweden
Spain
netherlands

SPANSKA SPRÅK PROGRAM

plaza: cusco
Vår skola erbjuder dig skräddarsydd handledning på den nivå och i den takt som bäst lämpar sig till dina personliga mål. vår skola är känd för sina interaktiva, kommunikativa och personliga undervisningsmetoder. Alla standard program inkluderar 4 timmar privat- eller gruppundervisning dagligen. Tilläggstimmar kan ordnas.

Dagliga gratis aktiviteter för studeranden är inkluderade i alla program (matlagning, dans, musik, föreläsningar om peruansk kultur och historia, film, välkomst middag) samt allt undervisningsmaterial, obegränsad tillgång till internet, ett vår skola studiekort för rabatter, ett intyg och en guidad rundtur i staden den första dagen. Kultur kurserna är speciellt populära. Ett ypperligt sätt att förbättra spanskan medan man lyssnar och deltar i aktiviteter med mål att lära sig i en dynamisk miljö där studeranden får lära sig om latinamerikansk och peruansk kultur. En timme dagligen, och det är inkluderat i alla program!.

INTERAKTIV, KOMMUNIKATIV UNDERVISNING

Att framgånsrikt implementera den interaktiva metoden är helt beroende av den personliga uppmärksamheten lärarna kan ge studeranden. På grund av detta är våra grupper små och samtliga kurser är (super) intensiva. Hur gruppen ser ut bestäms utgående från varje studerandes kunskaper; kursens första dag börja med ett muntligt och skriftligt test (se: Placerings Test).

NIVÅER

Vi arbetar med fyra olika nivåer, och sätter målen för varje nivå på basen av vår erfarenhet samt enligt läroplanen för Instituto Cervantes och Council of Europe. (*Common European Framework of References).

Nybörjare (A1+A2+B1)
Studeranden kommer att kunna formulera och förstå korta meningar relaterade till basbehov samt hövlighetsfraser.
Mellan-nivå (B2)
Studeranden kommer att kunna uttrycka sig, möjligtvis ibland med små svårigheter, men allt som oftast spontant och självständigt, i vardagliga situationer.
Avancerade (C1)
Studeranden kommer att ha avancerad kommunikations förmåga, även i komplicerade situationer.
Experter (C2)
Klargöra vissa mindre ofullständigheter. Slipning av uttal och intonation. Kommunicerar, utan svårighet, men människor som har spanska som modersmål.

Oberoende om det är en nybörjare eller en avancerad talare, en ny eller gammal studerande, kan vi erbjuda skräddarsydd handledning på en nivå och i en takt som är speciellt lämpad till studerandes personliga mål.
Share This
Facebook
Twitter
LinkedIn
Share:
0
0
Follow us on: