main square cusco main square cusco main square cusco main square cusco main square cusco
german
english
france
italy
sweden
Spain
netherlands

PLACERINGS TEST

plaza: cusco
Alla studeranden kommer till skolan måndag klockan 8:00 för placerings testet, vilket består av 30 flervalsfrågor och ett kort muntligt test.

För att försäkra sig om att alla studerar på den rätta nivån undervisar vår skola på 8-12 olika nivåer, allt från totalt nybörjare till mycket avancerade.

UNDERVISNINGSMATERIAL

Vi arbetar med våra Latinamerika-orienterade textböcker, vilka utgör grunden till kursen, i kombination med övrigt material (t.ex. dagstidningar, sånger, litteratur, kassetter, videon, grammatik övningar) genom att använda overhead-projektorer, video och övrigt audio-visuellt material. Vårt material har dock endast en stödfunktion. Studeranden kan besöka typiska platser (t.ex. en marknad, en skola eller ett sjukhus) under kursens gång, och en stor del av undervisningsmaterialet är praktiska aktiviteter och övningar, som kommer att hjälpa studeranden tala och förstå spanska, nästan utan att man märker det!.

INTYG

Efter att man slutfört kursen, får studeranden ett intyg över deltagandet. Om studeranden väljer att skriva den interna tenten i slutet av kursen kommer det på intyget att framgå vilken nivå som uppnåts i form av ett vitsord.

LEKTIONS TIDER

Lektionerna pågår från måndag till fredag, förutom officiella helgdagar som inte ersätts (istället ordnas det en alternativ kulturell aktivitet). Alla lektioner pågår i 105 minuter och äger rum mellan 8:00 och 20:00.

    Lektionerna äger rum i en avslappnad och stimulerande miljö, och maximerar studerandens förmåga att kommunicera på spanska. Lärarna roterar mellan grupperna för att ge studeranden möjlighet att höra de olika varianterna av spanska i tal.

UNIVERSITETS POÄNG

Vår skola spanska program har blivit godkända av Brookhaven College University. Studeranden som vill få studiepoäng för sin spanska kurs hos vår skola skall kontakt oss först. För mer information se avsnittet UNIVERSITETS POÄNG.

LÄRARE

Alla vår skola lärare har spanska som modersmål, är professionella och har förbundit sig till att ge studeranden den rikaste möjliga erfarenheten av peruansk kultur och seder. De har valts på basen av sin kvalitativa undervisningsförmåga, sin entusiasm och sin kunskap om Cusco och Peru. De kommer från olika länder i Latinamerika och de har alla deltagit i vår skola lärarutbildning samt närvarar vid fortsatt fortbildning under deras arbetsförhållande.
Share This
Facebook
Twitter
LinkedIn
Share:
0
0
Follow us on: