main square cusco main square cusco main square cusco main square cusco main square cusco
german
english
france
italy
sweden
Spain
netherlands

VOLONTÄR PROGRAM I PERU

volunteer: Cusco
Volontär Programmet erbjuder en unik möjlighet att bo och arbeta i Peru. Studeranden kommer att uppleva den rika kulturella diversiteten samtidigt som spanska kunskaperna förbättras avsevärt. Genom Volontär programmet, kan Vår spansk språk skola och volontärerna ge sitt bidrag till det peruanska samhället och hjälpa bygga en bro mellan de utländska besökarna och de infödda Cusqueños.

Olika typer av volontär placeringar

Deltagarna kan välja både bransch och plats för sitt volontär arbete. Möjliga branscher inkluderar bland annat, socialt arbete, undervisning, turism, kulturellt arbete och catering. Medan de flesta vår skola projekt befinner sig i Cusco, finns det även några projekt utanför staden. En komplett lista över de 30 projekten kan skickas på begäran.

Procedur:
    När du bokar volontär arbetspaketet, kommer vi att be dig skicka oss dina preferenser tillsammans med din CV och ett motivations brev (på spanska). När vi planerar din placering, tar vår Volontär Koordinator i beaktande studerandens personliga mål, spanska nivå, tidigare arbetserfarenhet och längd på volontär arbetet, tillsammans med värdorganisationens behov. När volontär organisationen samtycker till placeringen, skickar vi ett konfirmationsbrev om volontärarbetet (placerings dokument). Det slutliga beslutet om en studerande accepteras till ett projekt tas av organisationen.

Inkluderat i paketet:

En spanska kurs, inkluderat logi efter eget val
Logi i vår skola studiebostad under tiden för volontär arbetet
Organiserandet av volontär arbete
Informations paket vid ankomst
Deltagandet i vår skola studerande aktiviteter (t.ex. föreläsningar, salsa lektioner)
Gratis internet.
Volontär möte med grundinformation om det peruanska samhället och volontär arbetet.
Ett personligt möte med vår skola Volontär Koordinator.
Besök till projektet den första arbetsdagen inkluderat transporten.
En gratis spanska lektion per vecka.
Intyg.

Stöd som erbjuds av vår skola.

Vid ankomst till Cusco, får studeranden ett informations paket med preliminär information angående volontär arbete. vår skola organiserar ett inledningsmöte med generell information om peruansk historia och kultur, om att arbeta i Peru som utlänning, kulturella skillnader och social hierarki i det peruanska samhället. Under tiden som du studerar har du möjlighet att diskutera den mest passande placeringen utgående från dina mål, vilken erfarenhet du vill få etc. med Volontär Koordinatorn. Under tiden du arbetar, ordnas det volontär möte varje vecka då volontärerna har möjlighet att mer generellt diskutera sina erfarenheter samt frågor som uppstått.
Spanska kurs
En fyra veckors spanska kurs (minimi), antingen i grupp eller privat, är inkluderat i Volontär paketet, för att studeranden skall kunna kommunicera på spanska. Studeranden kan även utföra en del av sina studier i Urumbamba eller Tambopata.
Praktisk information och minimi förbindelse
Studerande måste ha minst 8 veckor att tillägna standard Volontär programmet. De första fyra veckorna spenderas med att studera spanska; volontär placeringen kommer sedan att följa för ytterligare fyra veckor. Extra veckor kan tillfogas; om du vill stanna en längre tid kan du överväga att delta i vårt Volontär Plus program. Under spanska kursen kan studeranden välja var de vill bo, med en värdfamilj, eller i vår skola studiebostad. Under volontär arbetet bor studeranden i vår skola studiebostad tillsammans med andra studeranden och volontärer.
Volontär avgift
Medan själva deltagandet i vår skola Volontär program är helt gratis (allt du betalar för är kurs och logi), måste alla volontärer betala en volontär avgift. Pengarna används till att stöda projekten. Enligt vad som är de mest akuta behoven för projekten, köper vi antingen mat, eller hjälper projekten med deras infrastruktur (vi köper målfärg, eller hjälper reparera toaletten eller ett söndrigt fönster etc.), eller så köper vi undervisnings material.

Spanska & Volontär Arbete

Standard Volontär Arbets Program
Minimi 8 veckor krävs för att kunna delta i Standard Volontär Arbets Programmet. Först deltar studerande i ett fyra veckors spanska program. En del av spanska programmet kan utföras i Urumbamba och/eller Tambopata. Efter dessa fyra veckor flyttar alla volontärer till vår skola studiebostad, och stannar där programmet till slut. Under tiden som volontär ordnas olika aktiviteter (möten, workshops, extra spanska lektioner, fotvandringar i utkanten av Cusco). Volontärerna kan räkna med ett kontinuerligt stöd av vår Volontär Koordinator som kommer att ha minst en personlig intervju med varje volontär och ta honom/henne till projektet under första arbetsdagen.

Volontärer placeras i barnhem, skolor, sjukhus, projekt för gatubarn etc. Möjligheter till icke-socialt volontär arbete (resebyråer, engelska undervisning, etc.) erbjuds också. På begäran kan vår skola skicka en komplett lista med alla volontär projekt.

Volunteer work in Cusco (Peru)

Interesting Volunteer Options in Cusco (Peru). Choose to work in an orphanage, an afterschool project, a project for street children, a clinic or hospital, a school, Kindergarten etc. Also Spanish lessons, student residence accommodation, cultural activities, excursions, Inca Trail.


Share This
Facebook
Twitter
LinkedIn
Share:
0
0
Follow us on: